Isı Yalıtımı
Isı, yüksek sıcaklıktaki ortamdan düşük sıcaklıktaki ortama doğru hareket eder.

Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı geçişini minimum seviyeye çekmek için yapılan işleme ise ısı yalıtımı adı verilmektedir.

Bir binanın dış cephesinde yapılan yalıtım uygulamasına ise mantolama ‘dış cephe ısı yalıtımı’ adı verilmektedir. Dış cephe ısı yalıtımı ile cephenin tüm dolu yüzeylerinde, kolon, kiriş, duvar, yalıtım uygulaması yapılmakta ve böylelikle ısı köprülerinin oluşması engellenmektedir.

Dört mevsiminde ayrı ayrı yaşandığı ülkemizde ısı yalıtım ihtiyacının sadece kış aylarında ortam sıcaklığının kaybetmemek için değil, yaz aylarında da sıcak havanın iç mekanı daha da ısıtmaması için gerektiği gün geçtikçe dış cephe ısı yalıtım uygulamalarının artmasına neden olmaktadır.

Doğru yapılmış bir dış cephe ısı yalıtım sistemi ile;

- Yapıdaki ısı kayıpları azaltılırken enerji tasarrufu sağlanır.
- Sadece kış aylarında ısınma maliyetleri azalmaz, yaz aylarında da soğutma maliyetlerinde azalma sağlanır.
- Mekan içinde uygun ısı ve nem şartları sağlanarak konforlu yaşam alanları oluşturulmuş olur. Isı konforun sağlanması için duvar iç yüzeyi ile ortam sıcaklığı arasındaki farkın en fazla 3⁰C olması gerekmektedir. Aksi taktirde ısı duvar yüzeyine doğru hareket ederek ortamda gereksiz bir hava akımı yaratarak konfor şartlarının bozulmasına neden olmaktadır.
- Dış duvarların iç yüzeylerinde terleme sonucu oluşan küflenme, boya kabarması, siyah leke oluşması gibi sorunlar ortadan kalkmış olur.
 - Doğru bir dış cephe ısı yalıtım sistemi ile yapınız olumsuz hava şartlarına karşı korunur. Ani ısı farklılıklarından kaynaklanan çatlamalar engellenir. İç ve dış cepheler korunduğu gibi yapı dış duvarlarında yoğuşma olmayacağından betonarme donatılarda da paslanma ve korozyon gözlenmez.
- Bina bakım onarım masrafları azalır.
- Doğru bir dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulaması ile ortalama %50 enerji tasarrufu sağlanır. Yapılan bu dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulaması kendisini 2-4 yıl arasında amorti eder. Böylelikle hem hane bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmış olur.
- Daha az enerji tüketimi ile atmosfere daha az CO₂ salımı gerçekleşir, hava kirliliğinin azalmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlanmış olur.

Bir binada ısı yalıtım uygulaması yapılması ülkemizde TS 825- Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı- ve BEP- Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği- kurallarına uygun olarak yapılmaktadır.

29.04.2008 tarihinde yürülüğe giren TS 825 ile yapının konumuna bağlı olarak hesaplanan U ( Isı geçirkenlik katsayısı –W/m² K-) değerleri ile kullanılması gereken minimum ısı yalıtım levha kalınlığı hesaplanmış olur. Bu değerler duvar , tavan, taban ve pencereler için her bölgede farklılık gösterir.

TS 825’e göre Türkiye 3 farklı bölgeye ayrılmış ve her bölge için de bu 4 U değeri esas alınarak levha kalınlıkları hesaplanabilmektedir.

Aşağıdaki Tabloda farklı yapı elemanlarının üzerine yapılan Alsecco Isı Yalıtım Sistemlerinin farklı kalınlıklardaki U değerleri yer almaktadır.BEP ‘Bina Enerji performans Yönetmeliği’ne göre yapılan hesaplamalar binaların yıllık m ² başına düşen enerji tüketim miktarını ve buna bağlı olarak da CO₂ salımının hesaplanmasını sağlar. Enerji performans Yönetmeliğine göre binanın enerji performansı ve sera gazı emisyon salım sınıfı belirlenerek binaya uygun Enerji Kimlik Belgesi hazırlanır.
01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan her bina için Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması zorunlu hale getirilmiş olup, 01.01.2017 tarihine kadar da mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur.
Enerji Kimlik belgesi, binanın kullanım alanı başına düşen enerji tüketimini ve CO₂ salımını ‘A’ ile ‘G’ arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden sonraki 10 yıl için geçerli olup 10 yılın sonunda hazırlanacak yeni bir rapor ile tekrar düzenlenmelidir.
Enerji Kimlik Belgesi proje aşamasındaki binalar için Serbert Mühendis ve Müşavirlik hizmeti veren firmalar tarafından düzenlenirken mevcut yapılar için EVD ‘Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri’ tarafından düzenlenmektedir.